Општина Македонска Каменица

ГРАЃАНСКИ СЕРВИС - Добредојдовте

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Избирачки список

There are no translations available. ИЗВЕСТУВАЊЕ: Избирачкиот список кој е ставен на оваа веб страна е доставен од страна на Државниот завод за стати...

Санација на зелените површини

There are no translations available.Општина Македонска Каменица започна со уредување на централното градско подрачје. Во моментов се работи на расчист...

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЛИЦА ОД ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА, ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА АВТО-ТАКСИ ВОЗАЧ за месец Март 2016

There are no translations available.Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 8 став 1 точка 4 од Зак...

ДЕНОВИ ЗА СЕЌАВАЊЕ – ВРЕМЕ Е ДА ЗАПРАТ КРИВИЧНИТЕ ДЕЛА НА УЛИЦИТЕ

There are no translations available.Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата од Македонска Каменица по повод одбележувањето на „Све...

Отворени денови на Комисијата за заштита од дискриминација со Единиците на Локалната самоуправа

There are no translations available.Отворени денови на Комисијата за заштита од дискриминација со Единиците на Локалната самоуправа Во рамките на про...

Јавна консултација за стратегиска оцена врз животна средина за проектот “изградба на државен пат р1210, Крива Паланка –Македонска Каменица, делница од рудник Тораница до рудник Саса”

There are no translations available. Денеска со почеток во 12 часот во Салата за состаноци во општина Македонска Каменица се одржа јавна консултаци...

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ВРЗ ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПРОЕКТОТ

There are no translations available. РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА &...

Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Изменување и дополнување на Генерален урбанистички план на град Македонска Каменица 2014- 2029

There are no translations available.Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05...

 • Избирачки список

  Monday, 07 March 2016 08:22
 • Санација на зелените површини

  Thursday, 03 March 2016 13:17
 • ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЛИЦА ОД ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА, ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА АВТО-ТАКСИ ВОЗАЧ за месец Март 2016

  Friday, 26 February 2016 09:27
 • ДЕНОВИ ЗА СЕЌАВАЊЕ – ВРЕМЕ Е ДА ЗАПРАТ КРИВИЧНИТЕ ДЕЛА НА УЛИЦИТЕ

  Thursday, 19 November 2015 17:48
 • Извештај од консултации со јавноста за Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина за измена и дополнување на Генерален Урбанистички План за Македонска Каменица (2015-2025)

  Monday, 09 November 2015 13:02
 • Отворени денови на Комисијата за заштита од дискриминација со Единиците на Локалната самоуправа

  Friday, 09 October 2015 13:44
 • Јавна консултација за стратегиска оцена врз животна средина за проектот “изградба на државен пат р1210, Крива Паланка –Македонска Каменица, делница од рудник Тораница до рудник Саса”

  Tuesday, 07 July 2015 12:32
 • ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ВРЗ ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПРОЕКТОТ

  Monday, 29 June 2015 00:00
 • Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Изменување и дополнување на Генерален урбанистички план на град Македонска Каменица 2014- 2029

  Tuesday, 09 June 2015 09:14

Избирачки список

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Izbiracki_spisokИЗВЕСТУВАЊЕ: Избирачкиот список кој е ставен на оваа веб страна е доставен од страна на Државниот завод за статистика на 25.01.2016 година и е превземен од  официјалната интернет страница на Државната изборна комисија.
 
Истиот е резултат на  законско редовно ажурирање на податоците добиени од страна на Министерство за внатрешни работи и содржи податоци за граѓаните со состојба заклучно со 01.12.2015 година
 

Избирачки список

Санација на зелените површини

E-mail Print PDF
There are no translations available.

IMG_2127Општина Македонска Каменица започна со уредување на централното градско подрачје. Во моментов се работи на расчистување на коритото на Каменичка река, а паралелно со тоа, се поставува и нова урбана опрема на целата територија на Општината. Тимови од ЈП „Камена река“ работат на уредување на зелените градски површини кои беа оштетени при изведбата на разни градежни активности во Македонска Каменица.

IMG_2122.jpg IMG_2124.jpg IMG_2127.jpg IMG_2128.jpg IMG_2130.jpg IMG_2134.jpg IMG_2135.jpg IMG_2136.jpg IMG_2139.jpg hortikultura_sanacija_zeleni_povrsini_1.jpg hortikultura_sanacija_zeleni_povrsini_2.jpg hortikultura_sanacija_zeleni_povrsini_3.jpg


ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЛИЦА ОД ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА, ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА АВТО-ТАКСИ ВОЗАЧ за месец Март 2016

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 8 став 1 точка 4 од Законот за превоз во патниот сообраќај (,,Сл. весник на РМ ” бр.68/04,127/06,114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15, 129/15), a во согласност со Правилникот за постапката и Програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто-такси возач, формата и содржината на Уверението за положен испит и Сертификатот за авто-такси возач („Сл. весник на РМ“ бр.98/14). Градоначалникот на Општина Македонска Каменица го објавува следниот:

 LOGO_ELS_TAXI

ЈАВЕН ПОВИК

за пријавување заинтересирани лица од Општина Македонска Каменица, за полагање на испит за добивање на Сертификат за авто-такси возач за месец Март 2016

Read more...

ДЕНОВИ ЗА СЕЌАВАЊЕ – ВРЕМЕ Е ДА ЗАПРАТ КРИВИЧНИТЕ ДЕЛА НА УЛИЦИТЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

059Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата од Македонска Каменица по повод одбележувањето на „Светскиот ден за сеќавање на жртвите во сообраќајни незгоди“ со учениците од СОУ „Миле Јаневски – Џингар“ и ООУ „Свети Кирил и Методиј“ одржа сообраќајно дефиле со кое испратија порака до сите учесници во сообраќајот, возачи, велосипедисти, мотоциклисти, пешаци за одговорно однесување во сообраќајот.

059.jpg 062.jpg 065.jpg 068.jpg 073.jpg 074.jpg 078.jpg 081.jpg 086.jpg 089.jpg 096.jpg 097.jpg 098.jpg 099.jpg 100.jpg


ЈАВНА РАСПРАВА по нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина за измена и дополнување на Генерален Урбанистички План за Македонска Каменица (2015-2025), општина Македонска Каменица

E-mail Print PDF
There are no translations available.

GUP_oviВрз основа на член 69 од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14 и 129/15) и Уредбата за учество на јавноста во текот на изработка на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 147/08 и 45/11), Градоначалникот на општина Македонска Каменицаорганизира

ЈАВНА РАСПРАВА

по нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина заизмена идополнување на Генерален Урбанистички План за Македонска Каменица (2015-2025), општина Македонска Каменица

Read more...

Отворени денови на Комисијата за заштита од дискриминација со Единиците на Локалната самоуправа

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Отворени денови на Комисијата за заштита од дискриминација со Единиците на Локалната самоуправа

IMG_9364Во рамките на проектот „Отворени денови на локално ниво“ на Комисијата на заштита од дискриминација со соработка со ОБСЕ – Мисијата во Скопје, на ден 09.10.2015 г.(петок), во просториите на зградата на ЕЛС Македонска Каменица се одржа работилница каде беа презентирани информации и сознанија на Законот за спречување и заштита од дискриминација од страна на Претседателот на Комисијата за заштита од дискриминација г-дин Душко Миновски.

Read more...

ОТВОРЕНИ ДЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА СО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

E-mail Print PDF
There are no translations available.

СООПШТЕНИЕ

            Почитувани,

                Комисијата за заштита од дискриминација, со оваа соопштение Ве инфорфмира дека на ден 09.10.2015 година со почеток од 10:00 часот во општина Македонска Каменица ќе одржи отворен ден/информативна работилница.

                Отворениот ден ќе се состои од два дела, односно првиот дел е презентација на информации и сознанија на Законот за спречување и заштита од дискриминација кој ќе биде наменет повеќе за претставниците на институциите на локално ниво, и втор дел од 12:30 до 15:30 часот кој ќе биде наменет за граѓаните за нивна практична едукација и комуникација.

Read more...

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА (2015-2030), ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Согледувајќи ја потребата за продолжување на процесот на општествено-економски и просторен развој на Македонска Каменица, но и заради изминатиот плански период на важност на досегашниот ГУП (1995-2010) и задоволување на законските прописи во постапката на легализација на бесправно изградените објекти, општина Македонска Каменица (иницијатор на Планот) започна постапка за изработка на Генерален Урбанистички План за Македонска Каменица (измени и дополнувања), за период 2015-2030.

Read more...

Page 1 of 26

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
You are here Home - Oficial website of Municipality of Makedonska Kamenica by Goce Angelov