Општина Македонска Каменица

ГРАЃАНСКИ СЕРВИС - Добредојдовте

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

ДЕНОВИ ЗА СЕЌАВАЊЕ – ВРЕМЕ Е ДА ЗАПРАТ КРИВИЧНИТЕ ДЕЛА НА УЛИЦИТЕ

Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата од Македонска Каменица по повод одбележувањето на „Светскиот ден за сеќавање на жртвите во...

Отворени денови на Комисијата за заштита од дискриминација со Единиците на Локалната самоуправа

Отворени денови на Комисијата за заштита од дискриминација со Единиците на Локалната самоуправа Во рамките на проектот „Отворени денови на локално ни...

Јавна консултација за стратегиска оцена врз животна средина за проектот “изградба на државен пат р1210, Крива Паланка –Македонска Каменица, делница од рудник Тораница до рудник Саса”

Денеска со почеток во 12 часот во Салата за состаноци во општина Македонска Каменица се одржа јавна консултација по Стратегиската оценка врз живот...

Руен 2015

Денес на највисокиот врв на Осоговските планини на надморска височина од 2252 метри се одржа традиционалната меѓугранична средба „Руен“. Средбата беш...

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ВРЗ ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПРОЕКТОТ

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА  НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА О...

РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И НАДГРАДБА НА ДОМ НА КУЛТУРА ВО МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ПОД-ПРОЕКТ „рЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И НАДГРАДБА НА ДОМ НА КУЛТУРА во МАкедонска каменица“   Општина МАКЕДОНСКА ...

Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Изменување и дополнување на Генерален урбанистички план на град Македонска Каменица 2014- 2029

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10...

Над 6.000 посетители на „Бабина Баница 2015“

Денес на месноста викана „Еленец“ по четврти пат се одржа средбата помеѓу здруженијата на пензионери од Македонија. Повеќе од 6.000 посетители, од сит...

 • ДЕНОВИ ЗА СЕЌАВАЊЕ – ВРЕМЕ Е ДА ЗАПРАТ КРИВИЧНИТЕ ДЕЛА НА УЛИЦИТЕ

  Thursday, 19 November 2015 17:48
 • Извештај од консултации со јавноста за Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина за измена и дополнување на Генерален Урбанистички План за Македонска Каменица (2015-2025)

  Monday, 09 November 2015 13:02
 • Отворени денови на Комисијата за заштита од дискриминација со Единиците на Локалната самоуправа

  Friday, 09 October 2015 13:44
 • Јавна консултација за стратегиска оцена врз животна средина за проектот “изградба на државен пат р1210, Крива Паланка –Македонска Каменица, делница од рудник Тораница до рудник Саса”

  Tuesday, 07 July 2015 12:32
 • Руен 2015

  Sunday, 05 July 2015 19:36
 • ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ВРЗ ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПРОЕКТОТ

  Monday, 29 June 2015 00:00
 • РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И НАДГРАДБА НА ДОМ НА КУЛТУРА ВО МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

  Thursday, 18 June 2015 13:42
 • Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Изменување и дополнување на Генерален урбанистички план на град Македонска Каменица 2014- 2029

  Tuesday, 09 June 2015 09:14
 • Над 6.000 посетители на „Бабина Баница 2015“

  Sunday, 07 June 2015 23:34

ДЕНОВИ ЗА СЕЌАВАЊЕ – ВРЕМЕ Е ДА ЗАПРАТ КРИВИЧНИТЕ ДЕЛА НА УЛИЦИТЕ

E-mail Print PDF

059Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата од Македонска Каменица по повод одбележувањето на „Светскиот ден за сеќавање на жртвите во сообраќајни незгоди“ со учениците од СОУ „Миле Јаневски – Џингар“ и ООУ „Свети Кирил и Методиј“ одржа сообраќајно дефиле со кое испратија порака до сите учесници во сообраќајот, возачи, велосипедисти, мотоциклисти, пешаци за одговорно однесување во сообраќајот.

059.jpg 062.jpg 065.jpg 068.jpg 073.jpg 074.jpg 078.jpg 081.jpg 086.jpg 089.jpg 096.jpg 097.jpg 098.jpg 099.jpg 100.jpg


Извештај од консултации со јавноста за Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина за измена и дополнување на Генерален Урбанистички План за Македонска Каменица (2015-2025)

E-mail Print PDF

 

IKJ_30_10_2015_Makedonska_KamenicaПодатоци за проектот

Проект:

Измена и дополнување на Генерален Урбанистички План за Македонска Каменица (2015-2025)

 

Документ:

Извештај од консултации со јавноста за Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина за измена и дополнување на Генерален Урбанистички План за Македонска Каменица (2015-2025)

Иницијатор:

Општина Македонска Каменица

 

 

Подготвено од:

Општина Македонска Каменица

Потписник:

Добри Јаневски

Датум:

30/10/2015


СОДРЖИНА

Податоци за проектот. 2

1      ВОВЕД. 4

2      ЈАВНА РАСПРАВА. 4

3      КОНСУЛТАЦИИ СО ЗАСЕГНАТИ ОРГАНИ. 5

4      КОНСУЛТАЦИИ СО ПОШИРОКАТА ЈАВНОСТ. 5

5      ЗАКЛУЧОК

Read more...

ЈАВЕН ПОВИК до здруженија на граѓани и фондации, како и спортски клубови

E-mail Print PDF

pastarchivesВрз основа на Програмите за работа на Советот на Општина Македонска Kаменица градоначалникот на општина Македонска Kаменица, д-р Дарко Митевски го распишува следниот: 

Ј А В Е Н     П О В И К

формулар

                 Се известуваат сите заинтересирани Здруженија на граѓани и фондации, како и спортски клубови и други форми на здружување во областа на спортот дека согласно програмите за работа на советот на општина Македонска Каменица за 2015 година, доколку сметате дека Вашата активност треба да биде финансирана од Буџетот на општина Македонска Каменица потребно е да доставите барање до Советот на општината Македонска Каменица.
Read more...

ЈАВНА РАСПРАВА по нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина за измена и дополнување на Генерален Урбанистички План за Македонска Каменица (2015-2025), општина Македонска Каменица

E-mail Print PDF

GUP_oviВрз основа на член 69 од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14 и 129/15) и Уредбата за учество на јавноста во текот на изработка на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 147/08 и 45/11), Градоначалникот на општина Македонска Каменицаорганизира

ЈАВНА РАСПРАВА

по нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина заизмена идополнување на Генерален Урбанистички План за Македонска Каменица (2015-2025), општина Македонска Каменица

Read more...

Отворени денови на Комисијата за заштита од дискриминација со Единиците на Локалната самоуправа

E-mail Print PDF

Отворени денови на Комисијата за заштита од дискриминација со Единиците на Локалната самоуправа

IMG_9364Во рамките на проектот „Отворени денови на локално ниво“ на Комисијата на заштита од дискриминација со соработка со ОБСЕ – Мисијата во Скопје, на ден 09.10.2015 г.(петок), во просториите на зградата на ЕЛС Македонска Каменица се одржа работилница каде беа презентирани информации и сознанија на Законот за спречување и заштита од дискриминација од страна на Претседателот на Комисијата за заштита од дискриминација г-дин Душко Миновски.

Read more...

ОТВОРЕНИ ДЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА СО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

E-mail Print PDF

СООПШТЕНИЕ

            Почитувани,

                Комисијата за заштита од дискриминација, со оваа соопштение Ве инфорфмира дека на ден 09.10.2015 година со почеток од 10:00 часот во општина Македонска Каменица ќе одржи отворен ден/информативна работилница.

                Отворениот ден ќе се состои од два дела, односно првиот дел е презентација на информации и сознанија на Законот за спречување и заштита од дискриминација кој ќе биде наменет повеќе за претставниците на институциите на локално ниво, и втор дел од 12:30 до 15:30 часот кој ќе биде наменет за граѓаните за нивна практична едукација и комуникација.

Read more...

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА (2015-2030), ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

E-mail Print PDF

Согледувајќи ја потребата за продолжување на процесот на општествено-економски и просторен развој на Македонска Каменица, но и заради изминатиот плански период на важност на досегашниот ГУП (1995-2010) и задоволување на законските прописи во постапката на легализација на бесправно изградените објекти, општина Македонска Каменица (иницијатор на Планот) започна постапка за изработка на Генерален Урбанистички План за Македонска Каменица (измени и дополнувања), за период 2015-2030.

Read more...

Јавна консултација за стратегиска оцена врз животна средина за проектот “изградба на државен пат р1210, Крива Паланка –Македонска Каменица, делница од рудник Тораница до рудник Саса”

E-mail Print PDF

javna_konsultacija_sasa-toranica016

Денеска со почеток во 12 часот во Салата за состаноци во општина Македонска Каменица се одржа јавна консултација по Стратегиската оценка врз животната средина околу изградбата на државниот пат П1210 од Крива Паланка до Македонска Каменица, делница од рудник Тораница до рудник Саса.

Read more...

Руен 2015

E-mail Print PDF

DSC1Денес на највисокиот врв на Осоговските планини на надморска височина од 2252 метри се одржа традиционалната меѓугранична средба „Руен“.

Средбата беше организирана од ЕД “Здравец 2002“ од Македонска Каменица, ПД “Руен“ од Крива Паланка и ТД “Осогово“ од Ќустендил република Бугарија. Свој придонес за успешнто организирање на Средбата дадоа над 30 спортско-рекреативни и планинарски здруженија од регионот кои со своето присуство му дадоа масовност на овој настан.

Read more...

Page 1 of 25

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
You are here Home