Општина Македонска Каменица

ГРАЃАНСКИ СЕРВИС - Добредојдовте

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Општинско корисна работа

Успешно е реализиран проектот „Општинско корисна работа“ за 2015 година. Градоначалникот на општина Македонска Каменица, д-р Дарко Митевски им врачи с...

Нова улица во централното градско подрачје

Започна асфалтирањето на улица бр.2 во централното градско подрачје во Македонска Каменица која ги поврзува илиците „Маршал Тито“ и „М.М. Брицо„. Улиц...

ДЕНОВИ ЗА СЕЌАВАЊЕ – ВРЕМЕ Е ДА ЗАПРАТ КРИВИЧНИТЕ ДЕЛА НА УЛИЦИТЕ

Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата од Македонска Каменица по повод одбележувањето на „Светскиот ден за сеќавање на жртвите во...

Отворени денови на Комисијата за заштита од дискриминација со Единиците на Локалната самоуправа

Отворени денови на Комисијата за заштита од дискриминација со Единиците на Локалната самоуправа Во рамките на проектот „Отворени денови на локално ни...

Јавна консултација за стратегиска оцена врз животна средина за проектот “изградба на државен пат р1210, Крива Паланка –Македонска Каменица, делница од рудник Тораница до рудник Саса”

Денеска со почеток во 12 часот во Салата за состаноци во општина Македонска Каменица се одржа јавна консултација по Стратегиската оценка врз живот...

Руен 2015

Денес на највисокиот врв на Осоговските планини на надморска височина од 2252 метри се одржа традиционалната меѓугранична средба „Руен“. Средбата беш...

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ВРЗ ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПРОЕКТОТ

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА  НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА О...

РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И НАДГРАДБА НА ДОМ НА КУЛТУРА ВО МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ПОД-ПРОЕКТ „рЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И НАДГРАДБА НА ДОМ НА КУЛТУРА во МАкедонска каменица“   Општина МАКЕДОНСКА ...

 • Општинско корисна работа

  Friday, 08 January 2016 10:12
 • Нова улица во централното градско подрачје

  Friday, 04 December 2015 11:21
 • ДЕНОВИ ЗА СЕЌАВАЊЕ – ВРЕМЕ Е ДА ЗАПРАТ КРИВИЧНИТЕ ДЕЛА НА УЛИЦИТЕ

  Thursday, 19 November 2015 17:48
 • Извештај од консултации со јавноста за Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина за измена и дополнување на Генерален Урбанистички План за Македонска Каменица (2015-2025)

  Monday, 09 November 2015 13:02
 • Отворени денови на Комисијата за заштита од дискриминација со Единиците на Локалната самоуправа

  Friday, 09 October 2015 13:44
 • Јавна консултација за стратегиска оцена врз животна средина за проектот “изградба на државен пат р1210, Крива Паланка –Македонска Каменица, делница од рудник Тораница до рудник Саса”

  Tuesday, 07 July 2015 12:32
 • Руен 2015

  Sunday, 05 July 2015 19:36
 • ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ВРЗ ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПРОЕКТОТ

  Monday, 29 June 2015 00:00
 • РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И НАДГРАДБА НА ДОМ НА КУЛТУРА ВО МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

  Thursday, 18 June 2015 13:42

Општинско корисна работа

E-mail Print PDF

УспIMG_1298ешно е реализиран проектот „Општинско корисна работа“ за 2015 година. Градоначалникот на општина Македонска Каменица, д-р Дарко Митевски им врачи сертификати на осумте лица кои беа ангажирани во текот на 2015 година. Инаку овој проект кој се реализира со финансиска поддршка на UNDP, а со кофинансирање од општина Македонска Каменица, изминатата година се одвиваше под мотото „Хуманоста пред се“. Сите осум лица кои беа ангажирани се грижеа за стари и изнемоштени и инвалидни лица од Македонска Каменица.

Општина Македонска Каменица има обезбедено финансиски средства за продолжување на проектот и во текот на 2016 година, а повторно ќе биде побарана и финансиска поддршка од UNDP.

052.jpg 053.jpg 054.jpg 055.jpg 056.jpg 057.jpg 058.jpg 060.jpg IMG_1298.jpg

Dim lights Download Embed Embed this video on your site

Нова улица во централното градско подрачје

E-mail Print PDF

001Започна асфалтирањето на улица бр.2 во централното градско подрачје во Македонска Каменица која ги поврзува илиците „Маршал Тито“ и „М.М. Брицо„. Улицате е во должина од 183,4 метри а широчината на коловозот изнесуваат 5, 5 метри. Соодветната атмосферска канализација, тротоарите и осветлувањето на новата улица ќе ги поврзува главната градска улица со кејот на река Каменичка. Со реализацијата на овој проект се подобрува пристапот до новата спортска сала и повеќенаменското игралиште. Фирма изведувач на проектот е Хит градба од Македонска Каменица, а средствата во висина од 5.940.730 денари се обезбедени од општинскиот буџет.

001.JPG 005.JPG 008.JPG 027.JPG 028.JPG 088.JPG 090.JPG 101.JPG

ДЕНОВИ ЗА СЕЌАВАЊЕ – ВРЕМЕ Е ДА ЗАПРАТ КРИВИЧНИТЕ ДЕЛА НА УЛИЦИТЕ

E-mail Print PDF

059Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата од Македонска Каменица по повод одбележувањето на „Светскиот ден за сеќавање на жртвите во сообраќајни незгоди“ со учениците од СОУ „Миле Јаневски – Џингар“ и ООУ „Свети Кирил и Методиј“ одржа сообраќајно дефиле со кое испратија порака до сите учесници во сообраќајот, возачи, велосипедисти, мотоциклисти, пешаци за одговорно однесување во сообраќајот.

059.jpg 062.jpg 065.jpg 068.jpg 073.jpg 074.jpg 078.jpg 081.jpg 086.jpg 089.jpg 096.jpg 097.jpg 098.jpg 099.jpg 100.jpg


ЈАВНА РАСПРАВА по нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина за измена и дополнување на Генерален Урбанистички План за Македонска Каменица (2015-2025), општина Македонска Каменица

E-mail Print PDF

GUP_oviВрз основа на член 69 од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14 и 129/15) и Уредбата за учество на јавноста во текот на изработка на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 147/08 и 45/11), Градоначалникот на општина Македонска Каменицаорганизира

ЈАВНА РАСПРАВА

по нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина заизмена идополнување на Генерален Урбанистички План за Македонска Каменица (2015-2025), општина Македонска Каменица

Read more...

Отворени денови на Комисијата за заштита од дискриминација со Единиците на Локалната самоуправа

E-mail Print PDF

Отворени денови на Комисијата за заштита од дискриминација со Единиците на Локалната самоуправа

IMG_9364Во рамките на проектот „Отворени денови на локално ниво“ на Комисијата на заштита од дискриминација со соработка со ОБСЕ – Мисијата во Скопје, на ден 09.10.2015 г.(петок), во просториите на зградата на ЕЛС Македонска Каменица се одржа работилница каде беа презентирани информации и сознанија на Законот за спречување и заштита од дискриминација од страна на Претседателот на Комисијата за заштита од дискриминација г-дин Душко Миновски.

Read more...

ОТВОРЕНИ ДЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА СО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

E-mail Print PDF

СООПШТЕНИЕ

            Почитувани,

                Комисијата за заштита од дискриминација, со оваа соопштение Ве инфорфмира дека на ден 09.10.2015 година со почеток од 10:00 часот во општина Македонска Каменица ќе одржи отворен ден/информативна работилница.

                Отворениот ден ќе се состои од два дела, односно првиот дел е презентација на информации и сознанија на Законот за спречување и заштита од дискриминација кој ќе биде наменет повеќе за претставниците на институциите на локално ниво, и втор дел од 12:30 до 15:30 часот кој ќе биде наменет за граѓаните за нивна практична едукација и комуникација.

Read more...

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА (2015-2030), ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

E-mail Print PDF

Согледувајќи ја потребата за продолжување на процесот на општествено-економски и просторен развој на Македонска Каменица, но и заради изминатиот плански период на важност на досегашниот ГУП (1995-2010) и задоволување на законските прописи во постапката на легализација на бесправно изградените објекти, општина Македонска Каменица (иницијатор на Планот) започна постапка за изработка на Генерален Урбанистички План за Македонска Каменица (измени и дополнувања), за период 2015-2030.

Read more...

Јавна консултација за стратегиска оцена врз животна средина за проектот “изградба на државен пат р1210, Крива Паланка –Македонска Каменица, делница од рудник Тораница до рудник Саса”

E-mail Print PDF

javna_konsultacija_sasa-toranica016

Денеска со почеток во 12 часот во Салата за состаноци во општина Македонска Каменица се одржа јавна консултација по Стратегиската оценка врз животната средина околу изградбата на државниот пат П1210 од Крива Паланка до Македонска Каменица, делница од рудник Тораница до рудник Саса.

Read more...

Page 1 of 26

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
You are here Home