Општина Македонска Каменица

ГРАЃАНСКИ СЕРВИС - Добредојдовте

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Избирачки список

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Избирачкиот список кој е ставен на оваа веб страна е доставен од страна на Државниот завод за статистика на 25.01.2016 година и е превз...

Санација на зелените површини

Општина Македонска Каменица започна со уредување на централното градско подрачје. Во моментов се работи на расчистување на коритото на Каменичка река,...

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЛИЦА ОД ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА, ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА АВТО-ТАКСИ ВОЗАЧ за месец Март 2016

Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 8 став 1 точка 4 од Законот за превоз во патниот сообраќај ...

Општинско корисна работа

Успешно е реализиран проектот „Општинско корисна работа“ за 2015 година. Градоначалникот на општина Македонска Каменица, д-р Дарко Митевски им врачи с...

Нова улица во централното градско подрачје

Започна асфалтирањето на улица бр.2 во централното градско подрачје во Македонска Каменица која ги поврзува илиците „Маршал Тито“ и „М.М. Брицо„. Улиц...

ДЕНОВИ ЗА СЕЌАВАЊЕ – ВРЕМЕ Е ДА ЗАПРАТ КРИВИЧНИТЕ ДЕЛА НА УЛИЦИТЕ

Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата од Македонска Каменица по повод одбележувањето на „Светскиот ден за сеќавање на жртвите во...

ЈАВНА РАСПРАВА по нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина за измена и дополнување на Генерален Урбанистички План за Македонска Каменица (2015-2025), општина Македонска Каменица

Врз основа на член 69 од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10,...

Отворени денови на Комисијата за заштита од дискриминација со Единиците на Локалната самоуправа

Отворени денови на Комисијата за заштита од дискриминација со Единиците на Локалната самоуправа Во рамките на проектот „Отворени денови на локално ни...

 • Избирачки список

  Понеделник, 07 Март 2016 08:22
 • Санација на зелените површини

  Четврток, 03 Март 2016 13:17
 • ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЛИЦА ОД ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА, ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА АВТО-ТАКСИ ВОЗАЧ за месец Март 2016

  Петок, 26 Февруари 2016 09:27
 • Општинско корисна работа

  Петок, 08 Јануари 2016 10:12
 • Нова улица во централното градско подрачје

  Петок, 04 Декември 2015 11:21
 • ДЕНОВИ ЗА СЕЌАВАЊЕ – ВРЕМЕ Е ДА ЗАПРАТ КРИВИЧНИТЕ ДЕЛА НА УЛИЦИТЕ

  Четврток, 19 Ноември 2015 17:48
 • Извештај од консултации со јавноста за Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина за измена и дополнување на Генерален Урбанистички План за Македонска Каменица (2015-2025)

  Понеделник, 09 Ноември 2015 13:02
 • ЈАВНА РАСПРАВА по нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина за измена и дополнување на Генерален Урбанистички План за Македонска Каменица (2015-2025), општина Македонска Каменица

  Среда, 14 Октомври 2015 14:09
 • Отворени денови на Комисијата за заштита од дискриминација со Единиците на Локалната самоуправа

  Петок, 09 Октомври 2015 13:44

Е-ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ

Е-пошта Печати PDF

ИНФОРМАЦИСКИОТ СИСТЕМ Е-ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ

Добредојдовте на ИНФОРМАЦИСКИОТ СИСТЕМ Е-ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ.

Овој систем овозможува квалитетен, транспарентен и унифициран начин на постапување на сите надлежни органи и субјекти во постапката на издавање на одобрение за градење по најсовремени стандарди, во најкраток можен рок а врз основа на Вашето поднесено барање за одобрение за градење.

На овој начин е овозможено единствено електронско водење на постапката во сите нејзини фази, започнувајќи од електронско поднесување и потпишување на потребната документација од страна на инвеститорот, електронска подготовка и донесување на актите во постапката, електронско известување и обезбедување на потребни податоци и документација од останати вклучени субјекти и електронско издавање на одобрението за градење.

За секоја фаза во која се наоѓа Вашиот предмет, ќе бидете едновремено известени преку автоматски и независен систем на достава на електронска пошта и известување испратено преку автоматскиот сервис за кратки пораки (SMS).

За подетални информации околу сево ова информирајте се на линковите заддени подолу.

Ви благодариме за довербата,

Општина Македонска Каменица / ЗЕЛС / Министерство за транспорт и врски

You are here ГРАЃАНИ Е-ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ